Poradnik rekrutacyjny

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w zakładce: AKTUALNE OFERTY PRACY. Przejrzyj nasze ogłoszenia – jeśli któreś z nich wzbudziło Twoje zainteresowanie i odpowiada Twojemu profilowi zawodowemu dostarcz nam swoje CV:

  • Mailem, wysyłając na adres : rekrutacja@dfm.com.pl
  • Za pośrednictwem formularza online, który znajduje się z zakładce: AKTUALNE OFERTY PRACY
  • Osobiście, przynosząc je do Działu Personalnego w siedzibie Firmy

Pamiętaj, że CV jest Twoją wizytówką, za pomocą której możemy poznać Twoją kandydaturę. Postaraj się, aby w CV znalazły się informacje o wykształceniu i doświadczeniu. Atutem też będzie jak zaprezentujesz w sposób zwarty i klarowny opis obowiązków pełnionych na poprzednich stanowiskach, a także swoje umiejętności, znajomość języków obcych, zainteresowania i osiągnięcia pozazawodowe.

PostIMG_0308
IMG_9831Small

ANALIZA APLIKACJI

Twoje CV trafiło do naszego Rekrutera, który przeprowadza wstępną selekcję wszystkich nadesłanych ofert. Na tym etapie wybieramy tych kandydatów, których doświadczenie i umiejętności odpowiadają naszym wymaganiom zgodnie z prowadzoną rekrutacją. Jeśli spełniasz wymagania określone w treści ogłoszenia, zostaniesz zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Rekruter skontaktuje się z Tobą telefonicznie i razem ustalicie termin spotkania.

WSTĘPNA ROZMOWA

Miło nam, że zostałeś zaproszony na wstępną rozmowę. Pierwsza rozmowa w zależności od rodzaju stanowiska odbywa się telefonicznie lub osobiście się w siedzibie Firmy w dziale Personalnym.

Przygotuj się – to Twoja szansa aby nam zaimponować!

W trakcie rozmowy będą weryfikowane Twoje kompetencje, które zawarłeś w swoim CV. Na pewno chcemy poznać i dowiedzieć się jakie są Twoje doświadczenia i predyspozycje zawodowe, posiadane umiejętności oraz jaka jest Twoja motywacja, oczekiwania i aspiracje zawodowe. Chcemy mieć pewność, że rekrutacja może zakończyć się sukcesem dla obu stron. Podczas spotkania dowiesz się o profilu działalności Firmy, o warunkach pracy jakie oferujemy, poznasz system benefitów pracowniczych. Rekruter odpowie także na wszystkie Twoje pytania związane z pracą i oferowanym stanowiskiem.

W przypadku aplikowania na stanowiska specjalistyczne otrzymasz informację zwrotną niezależnie od jej wyniku w uzgodnionym podczas rozmowy terminie. Jeśli informacja jest pozytywna zaprosimy Cię na kolejny etap rekrutacji. Jeśli aplikowałeś na stanowiska produkcyjne dodatkowo zostaniesz zaproszony na spotkanie z Kierownikiem Działu Produkcyjnego.

IMG_0319pOST
IMG_9846Small

BAZA KANDYDATÓW

Jeśli wśród ofert pracy nie znajdziesz takiego, które Cię interesuje – prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@dfm.com.pl dopisując klauzulę, której treść znajdziesz poniżej. Dzięki temu Twoje CV trafi do naszej bazy ofert kandydatów. Skontaktujemy się z Tobą ponownie, gdy tylko pojawi się oferta pracy odpowiadająca Twojemu profilowi zawodowemu.

SPOTKANIE – SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI

Zrobiłeś dobre wrażenie na naszym Rekruterze, który zarekomendował Twoją kandydaturę. To oznacza dla Ciebie drugi etap rozmowy rekrutacyjnej. Podczas tego spotkania poznasz swojego bezpośredniego przełożonego. Dowiesz się szczegółowo jaki będzie Twój zakres zadań i jakie są oczekiwania co do pracy na przyszłym stanowisku pracy. My zaś sprawdzimy, czy Twój profil zawodowy odpowiada oferowanemu stanowisku oraz ocenimy możliwości Twojego rozwoju w naszym zespole. W procesie rekrutacji przy niektórych stanowiskach pracy możesz być poddany niektórym elementom rekrutacji. W szczególności stosujemy: case study oparte na wybranych kompetencjach oraz próbki pracy. Dodatkowo w  etapie rekrutacji na stanowiska produkcyjne w zależności od oceny przełożonego możesz w praktyce poznać  swoje stanowisko pracy, aby samemu też zdecydować, czy taki charakter pracy to ten, którego właśnie szukasz.

Kandydacie daj z siebie wszystko i pokaż nam co potrafisz!

Życzymy wszystkim zainteresowanym powodzenia!

IMG_9844Small
IMG_9885SmallColor

OFERTA PRACY

Gratulujemy!  Otrzymałeś ofertę pracy

– a to oznacza – WITAMY w DFM Sp. z o.o.

Aby wszystko odbyło się sprawnie poinformujemy Cię o niezbędnych formalnościach związanych z zatrudnieniem. Przejdziesz wstępne badania profilaktyczne i szkolenie BHP. W pierwszych dniach, tygodniach a nawet miesiącach w zależności od stanowiska pracy otrzymasz kompleksowe szkolenie wprowadzające w zakres Twoich codziennych obowiązków.

KLAUZULE

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji. Możesz w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez DFM Sp. z o.o. w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:

„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez DFM Sp. z o.o. w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, DFM Sp. z o.o. informuje, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DFM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście, ul. Olsztyńska 21, 11-040 Dobre Miasto, KRS Nr 0000000630 (dalej – DFM);

2)    inspektorem ochrony danych w DFM jest p. Barbara Kochanowicz, adres jak wyżej, adres e-mail: iod@dfm.com.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska pracy wskazane na stronie www.dfm.pl w zakładce „Aktualne oferty pracy”;

4)    odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą osoby zatrudnione w Dziale Personalnym oraz osoby, które merytorycznie zajmują się rekrutacją pracowników na dane stanowisko pracy, jak również Zarząd DFM;

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach – przez okres 6 miesięcy;

7)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

       –    art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

       –    art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

8)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@dfm.com.pl;

9)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)  podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowiska pracy wskazane w zakładce „Aktualne oferty pracy”.

11)  Pani/Pana dane przekazane DFM podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

IMG_9858Small

 

Za rekrutację odpowiada:

Barbara Kochanowicz
Kierownik Działu Personalnego

rekrutacja@dfm.com.pl